Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Наставак никад није добар колико и оригинал. Стално виђамо наставке који не успеју да разумеју зашто је оригинал толико вољен и испадну досадни, стандардни или просто лоши. Наравно, ми настојимо да променимо то и зато вам представљамо силно исчекивани наставак на култни класик прошлогодишњег циклуса: “Златници 2: Електрични Бугалу”!

Краљ Мида пред собом има бројевну праву и на неких \(N\) различитих целобројних координата има по један златник. Он игра игру где у једном потезу може да премести један златник на суседну позицију на бројевној правој (са \(x\) или на \(x+1\) или на \(x-1\)), али ни у једном тренутку два златника не смеју да се нађу на истом месту. Мида жели да постави да се златници налазе један до другог, али не зна још тачно где. Зато ће размотрити \(Q\) различитих сценарија за своју игру. Сваки сценарио ће бити описан једним бројем \(x\), и у том сценарију ће Мидин циљ да буде да премести златнике тако да се налазе на различитим позицијама из скупа позиција \(\{x,x+1,\cdots,x+N-1\}\). Сви сценарији су независни, то јест, златници увек крећу са истих позиција.

Краљ Мида је од вас затражио помоћ да нађете најмањи број потеза да би завршио игру у сваком сценарију, јер ако би вам он већ знао одговор на то питање, то и не би био нешто добар задатак. ## Опис улаза У првом реду улаза се налази природан број \(N\), број златника. У другом реду се налази \(N\) природних бројева \(a_1<a_2<\cdots<a_N\) у растућем поретку, који представљају почетне позиције златника. У трећем реду се налази природан број \(Q\), број сценарија. У наредних \(Q\) линија се налази по један број \(x\) којим су описани сценарији. ## Опис излаза

На излаз исписати \(Q\) бројева, где \(i\)-ти представља најмањи број потеза да Мида заврши игру у \(i\)-том сценарију.

Ограничења

Тест примери су подељени у 4 дисјунктне групе:

Примери

Пример 1

Улаз

2
2 4
2
5
2

Излаз

5
1

Објашњење

У првом сценарију, други златник можемо да преместимо \(2\) места удесно (са \(4\) на \(6\)), а први златник \(3\) места удесно (са \(2\) на \(5\)) и тиме смо завршили игру. У другом сценарију, доволљно је преместити други златник једно место улево.