Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Слобода говора је дивна ствар, али неке идеје су просто превише лоше да би се шириле! Зато је оформљена Контролна Организација Штетних Идеја (КОШИ), која треба да помогне људима да се “не занесу” превише у текстовима које пишу. Међутим, они нису баш најсигурнији како то да раде још увек, па су одлучили да ако нешто ураде, ураде једну ствар како треба!

КОШИ је одредио најгору реч коју могу да смисле: забрањену реч \(S\) дужине \(M\). Да нико не мора никад да буде изложен овако страшној речи, одлучили су да је обришу свуда где могу. Пред собом имају текст \(T\) дужине \(N\) и циљ им је да нека слова замене са * (ASCII вредност \(42\)) тако да се реч \(S\) не појављује као подсеквенца текста \(T\). Подсећамо да је реч \(S\) подсеквенца текста \(T\) ако је могуће обрисати нека слова из \(T\) тако остане управо \(S\).

Међутим, није поента уређивања променити суштину текста, стога морају да промене што мање слова у тексту \(T\). Ово им не иде за руком, па су питали вас за помоћ. ## Опис улаза У првом реду стандардног улаза се налази текст \(T\) који се састоји од малих слова латинског алфабета. У другом реду се налази забрањена реч \(S\) који се састоји од малих слова латинског алфабета. ## Опис излаза У првом реду стандардног излаза написати један природан број који представља најмањи број слова које треба да заменимо са * да би остварили циљ. У другом реду стандардног излаза исписати уређену верзију текста \(T\) у којој се реч \(S\) не појављује као подсеквенца. ## Пример

Улаз

ttaakkprroogg
takprog

Излаз

1
ttaakk*rroogg

Објашњења примера

Када слово p цензуришемо, оно се више ни не појављује у тексту, па \(S\) никако не може бити подсеквенца. ## Ограничења - \(1 \leq N \leq 200.000\) - \(1 \leq M \leq 10\)

Тест примери су подељени у 5 дисјунктних група: