Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Програмер Пера има омиљено слово \(c_1\) (једно од малих слова енглеског алфабета) и поседује \(a_1\) комада овог слова. Програмерка Петра такође има своје омиљено слово \(c_2\) (једно од малих слова енеглеског алфабета, различито од Петровог) и \(a_2\) комада свог слова.

Пера и Петра су решили да направе стринг у коме ће се наћи свих \(a_1+a_2\) њихових слова али такав да у њему не постоје два иста суседна слова. Одредите било који стринг који задовољава ове услове или констатујте да такав стринг не постоји.

Опис улаза

У првом реду стандардног улаза се налазе Перино и Петрино слово \(c_1\) и \(c_2\), редом, без размака. У наредном реду се налазе два природна броја \(a_1\) и \(a_2\), раздвојена размаком, која представљају број комада слова које поседују Пера и Петра, редом.

Опис излаза

У првом реду исписати стринг који задовољава све услове из задатка. Уколико има више решења, исписати било које. Уколико решење не постоји, исписати ‘nemoguce’ (без наводника).

Пример 1

Улаз

ab
2 2

Излаз

baba

Пример 2

Улаз

nm
4 10

Излаз

nemoguce

Објашњења примера

У првом примеру су искоришћена 2 слова ‘a’ и 2 слова ‘b’ и не постоје два иста суседна слова - дакле, стринг је валидан. Стринг ‘abab’ је такође валидно решење за овај пример. У другом примеру, ма како распоредили 4 слова ‘n’ и 10 слова ‘m’, увек ће постојати два суседна иста слова па тражени стринг не постоји.

Ограничења

Тест примери су подељени у 3 дисјункне групе: