Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

На прошлогодишњем циклусу такмичења из информатике примећен је број преписивача већи него икад. Стога је Комисија ове године јако забринута због овог проблема. Параноја је завладала и чланови Комисије пронашли су начин да пронађу преписиваче.

Наиме, претпоставићемо да ће на предстојећм такмичењу учествовати \(N\) такмичара, и да ће такмичар \(i\) седети на месту са координатама \((x_i, y_i)\). Комисија сматра да је четворка ученика сумњива уколико места на којима седе формирају трапез чија је једна основица двоструко дужа од друге.

Да би проценили колико контролора треба поставити на такмичење, Комисију занима број сумњивих четворки међу такмичарима. Помозите Комисији и израчунајте овај број уместо њих, а они ће вас заузврат наградити поенима (уколико нисте преписивали, наравно).

Напомена: Трапез је четвороугао \(ABCD\) у коме важи \(AB||CD\). Основице овог трапеза су дужи \(AB\) и \(CD\). Четворке са истим скупом ученика а различитим редоследом сматрамо истим четворкама и не бројимо их засебно.

Опис улаза

На првој линији стандардног улаза налази се број такмичара \(N\), док се у наредних \(N\) линија редом дају координате такмичара \(x_i\) и \(y_i\).

Опис излаза

На првој и јединој линији стандардног излаза треба исписати број сумњивих четворки међу такмичарима.

Пример 1

Улаз

4
1 1
1 -1
2 2
2 -2

Излаз

1

Пример 2

Улаз

5
0 0
1 2
1 1
0 3
-2 1

Излаз

2

Oграничења

Тест примери подељени су у пет дисјунктних група: - У тест примерима вредним \(10\) поена, \(N\leq 4, -10\leq x_i\leq 10, -10\leq y_i\leq 10\). - У тест примерима вредним \(20\) поена, \(N\leq 100\). - У тест примерима вредним \(20\) поена, \(N\leq 400\). - У тест примерима вредним \(50\) поена, \(N\leq 1500\).