Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Након успешно завршеног првог круга квалификација, професор Гуки је одлучио да одведе своје ученике на екскурзију. Иако је спремио огромну количину крем бананица и изабрао премијум дестинацију, Денино брдо, његови ученици нису баш најсрећнији! Они сматрају да би много корисније било да уложе додатно време у вежбање задатака са Петље и поправе свој скор на бар 490 поена у другом кругу квалификација. Међутим, како знају да професору много значи посета Денином брду (чак је спремио и те крем бананице), одлучили су да му пруже прилику и поставе један ситан услов за свој полазак.

Ученици ће поћи на екскурзију ако је могуће расподелити их у тачно \(K\) непразних група, тако да сваки ученик припада тачно једној групи и сви ученици у оквиру једне групе добију различит цео позитиван број крем бананица.

Помозите Гукију да сазна да ли има потребе да пакује крем банинице, или нема довољну количину за све ученике (у том случају ће морати сам да их поједе).

Опис улаза

Прва линија стандардног улаза садржи позитиван цео број \(T\), број различитих тестова.

Свака од наредних \(T\) линија садржи по три цела позитивна броја, \(N\), \(M\), \(K\) - број ученика, број крем баниница које је професор спремио и захтевани број група.

Опис излаза

У свакој од \(T\) линија стандардног излаза исписати “Tak” (без наводника) ако ће за задате параметре екскурзија бити одржана, у супротном исписати “Nie” (без наводника).

Пример 1

Улаз

2
5 100 2
2 2 1

Излаз

Tak
Nie

Објашњење

У првом тесту могуће је поделити студенте у две групе, на пример једну величине \(4\) и другу величине \(1\). У првој групи ученици би добили редом \(10, 15, 20\) и \(35\) крем банaница. Ученик из друге групе би у том случају добио преосталих \(20\) крем бананица.

Ограничења

Тест примери су подељени у пет дисјунктних група: