Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Сазнали сте да су вам другари купили књигу мађионичарских трикова као новогодишњи поклон. Међутим, због овог сазнања, кренули сте да нестрпљиво ишчекујете почетак ваше будуће каријере мађионичара. Толико сте нестрпљиви, да сте одлучили да не можете сачекати Нову годину, па сте измислили свој мађионичарски трик!

На располагању имате шпил од \(N\) карата, где на свакој карти пише по један број од \(1\) до \(N\). На свакој карти написан је различит број. Као први корак трика узећете тај шпил и промешати га на такав начин да тачно знате којим редоследом иду карте у шпилу. Затим ћете позвати из публике једног гледаоца, који ће вам помоћи у извођењу вашег трика. Прво ћете му дати могућност да пресече шпил: узме неколико карата са врха и стави их на дно у истом поретку. Приметити да он не мора да пресече шпил уколико то не жели. Даље, тај гледалац ће узети неку карту из шпила, али не ону са врху шпила, и затим ћете лупити петама три пута, урадити колут унапред, поклонити се и најавити публици да сте открили коју је карту узео гледалац! Када, после тога, погодите његову карту сви ће бити одушевљени вашом магијом.

Оно што публика не зна је да када је гледалац извлачио карту из шпила, ви сте вирнули и видели карту \(K\) која се налазила директно изнад ње у шпилу и на основу ње погодили извучену карту. Како нисте још сигурни у ваше извршавање овог трика, желите да проверите да ради на рачунару.

Опис улаза

У првом реду стандардног улаза налазе се два позитивна цела броја \(N\) и \(К\): број карата у шпилу и број на карти изнад извучене карте.

У другом реду стандардног улаза, налазe се \(N\) позитивних целих бројева, \(i\)-ти од њих је \(p_i\) и он представља број написан на \(i\)-тој карти са врха шпила.

Опис излаза

У првом и једином реду стандардног излаза треба исписати један позитиван цео број, који представља број на карти коју је извукао гледалац.

Пример 1

Улаз

2 2
2 1

Излаз

1

Објашњење

Видели сте карту са бројем \(2\), што значи да он мора да је извукао карту са бројем \(1\), што и успешно погодите.

Пример 2

Улаз

5 3
5 4 1 2 3

Излаз

5

Објашњење

Како год гледалац пресече шпил, карта са бројем \(3\) ће се налазити изнад карте са бројем \(5\). На пример: ако узме \(3\) карте са врха (карте \(5,4,1\)) и стави их на дно у истом поретку, онда ће шпил са врха на доле бити \(2,3,5,4,1\), стога је карта која је испод карте са бројем \(3\) управо карта са бројем \(5\). Приметите да овде није могуће да гледалац није пресекао шпил, јер у том случају нисте могли да видите број \(3\) изнад извучене карте.

Ограничења

Тест примери су подељени у четири дисјунктнe групe: