Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Већина љубитеља кошарке је чула за нови потез на кошаркашким теренима, такозвани Сомбор шафл. Зато је Комисија одлучила да уведе нови потез у свет програмирања, Палиндром шафл. Палиндром шафл је потез у ком изаберете непразну подниску узастопних слова у ниски \(Т\) и испремештате слова у тој подниски тако да цела ниска постане палиндром. Распоред слова ван те подниске остаје непромењен.

У овом задатку дата је ниска \(Т\) и потребно је да одговорите на питање која је минимална дужина подниске коју можете изабрати тако да успешно извршите Палиндром шафл.

Подсећамо вас да за ниску \(T\) кажемо да је палиндром ако се чита исто с леве и десне стране.

Опис улаза

У једином реду стандардног улаза налази се ниска \(T\), која се састоји искључиво од малих слова енглеског алфабета.

Опис излаза

У јединој линији стандардног излаза исписати цео броj који представља минималну дужину подниске на којој може да се изврши Палиндром шафл. Гарантује се да је ниска таква да увек постоји бар једна одговарајућа подниска за Палиндром шафл.

Пример 1

Улаз

abbaaca

Излаз

4

Објашњење

Најкраћа подниска узастопних слова коју можемо изабрати за шафл је од 3. до 6. карактера. Тада ниску можемо променити у \(abacaba\).

Пример 2

Улаз

abcba

Излаз

1

Објашњење

Ниска \(T\) са улаза је палиндром, најкраћа непразна подниска за шафл је дужине \(1\).

Ограничења

Тест примери су подељени у четири дисјунктне групе: