Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Као што већ знате, заштита животне средине и биодиверзитета јако су важни. Зато сте унајмљени да помогнете са пројектом процене биодиверзитета у Србији.

Животињске врсте које живе или су живеле у Србији индексиране су бројевима \(0, 1, 2, ...\). Индекси су додељени тако да биолошки предак врсте са индексом \(i\) има индекс \(\lfloor i/K\rfloor\), где је \(K\) унапред фиксиран природан број. Овде \(\lfloor i/K\rfloor\) означава резултат целобројног дељења броја \(i\) са \(K\).

Ви треба да анализирате биодиверзитет једног подручја. Зато вам је дат скуп врста које тренутно обитавају на том простору. Ваш задатак је да одредите број различитих биолошких предака врста које тренутно живе на овом подручју.

Опис улаза

У првом реду стандардног улаза налазе се два цела броја \(N\) и \(К\) - број врста које тренутно живе на датом подручју и број који одређује како израчунати индекс биолошког претка.

У другом реду стандардног улаза налази се низ целих бројева \(i_1, i_2, \ldots, i_N\) дужине \(N\), где \(i_k\) који представљају индексе врста које тренутно живе на датом подручју.

Опис излаза

У јединој линији стандардног излаза исписати цео броj који представља број различитих биолошких предака врста које тренутно живе на датом подручју.

Пример

Улаз

5 4
10 20 15 11 30

Излаз

4

Објашњење

Преци датих врсти су редом врсте са индексом 2, 5, 3, 2, 7. Дакле, имамо четири различита претка.

Ограничења

Тест примери су подељени у пет дисјунктних група: