Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Једном, мудри Чар ТакМи опази сегменте неке на \(x\)-оси. И би му јасно да неки сегмент \([l,r]\) садржи неку тачку са координатом \(c\) само ако и ако је \(l \leq c \leq r\), јер тако је записано у књигама геометарским. И знаде да је центар неког сегмента заправо тачка у средишту сегмента тога, јер другачије не може бити. И, најбитније од свега, схвати да су два сегмента коњугована ако сваки од њих садржи центар оног другог, јер коњи су племените животиње.

За датих \(N\) сегмената \([a_i, b_i]\) на \(x\)-оси, одредите колико је (неуређених) парова коњугованих сегмената међу њима, јер другачије поене не можете освојити.

Опис улаза

У првом реду стандардног улаза налази се природан број \(N\) - број сегмената.

У наредних \(N\) редова налазе се по два цела броја \(a_i\) и \(b_i\), редом, који представљају крајеве \(i\)-тог сегмента.

Опис излаза

У јединој линији стандардног излаза исписати цео броj који представља број (неуређених) парова коњугованих сегмената међу датим сегментима.

Пример 1

Улаз

5
7 12
4 10
1 21
20 24
22 26

Излаз

3

Објашњење

Центар сегмента \([7,12]\) је \(9.5\) а центар сегмента \([4,10]\) је \(7\). Како сегмент \([7,12]\) садржи \(7\) а сегмент \([4,10]\) садржи \(9.5\), ова два сегмента су коњугована. Слично, сегменти \([7,12]\) и \([1,21]\) су коњуговани као и сегменти \([20,24]\) и \([22,26]\). Како нема других парова коњугованих сегмената, решење је \(3\).

Пример 2

Улаз

4
3 8 
3 8
3 8
4 8

Излаз

6

Објашњење

Свака два сегмента из улаза су коњугована.

Ограничења

Тест примери су подељени у пет дисјунктних група: