Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Дат је низ од \(N\) функција \(F_1(x), F_2(x), \dots, F_N(x)\). Ове функције су описане помоћу два низа \(T_1, T_2, \dots, T_N\) и \(K_1, K_2, \dots, K_N\) од по \(N\) целих бројева.

Потребно је одговорити на \(Q\) упита, где је \(i\)-ти упит описан са бројевима \(L_i\), \(R_i\) и \(X0_i\). Одговор на упит је:

Опис улаза

У првом реду стандардног улаза налази се број \(N\). У другом реду стандардног улаза налази се \(N\) целих бројева, \(i\)-ти од њих је \(T_i\). У трећем реду стандардног улаза налази се \(N\) целих бројева, \(i\)-ти од њих је \(K_i\). У четвртом реду стандардног улаза налази се број \(Q\). У наредних \(Q\) редова налази се по 3 цела броја, у \(i\)-том бројеви \(L_i\), \(R_i\) и \(X0_i\).

Опис излаза

На стандардни излаз исписати одговоре на упите, у засебним редовима.

Пример 1

Улаз

5
3 3 2 1 3
3 8 -7 -6 -6
2
1 1 4
1 4 -5

Излаз

7
4

Објашњење

Пример 2

Улаз

10
1 1 2 2 1 2 3 2 1 3
0 10 -7 -15 -13 -7 -4 4 12 -15
6
9 9 11
1 9 -7
7 7 -20
1 8 6
9 10 -2
9 10 -13

Излаз

11
-51
-24
-27
-19
-41

Ограничења

Тест примери су подељени у пет дисјунктних група: