Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Младен је пре неколико дана гледао мађионичарску представу, у којој је мађионичар одлучио да изведе један необичан трик.

Прво је убацио \(N\) куглица у џак, користећи само црвене, зелене и плаве куглице. Затим је извлачио куглице једну по једну, док није извукао црвену. После тога их је све вратио у џак, па је извлачио куглице док није пронашао зелену. На крају, опет их је вратио и извлачио док није пронашао плаву куглицу.

Идеја трика је била да покаже да су куглице магично мењале боју док су биле сакривене, и да су догађаји какви су се десили немогући ако је у џаку стварно било \(N\) куглица са почетка. Младен, ипак, није сигуран да је ово тачно, и мисли да је све што је видео могуће без трикова.

Младен се не сећа свега што је видео, али се сећа колико је куглица извучено у сваком од три дела трика, и колико је куглица убачено у џак на почетку. Интересује га да ли постоји неки број црвених, зелених и плавих куглица у џаку такав да је овај исход могућ, и ако јесте, да му дате један такав пример.

Опис улаза

У првом реду стандардног улаза налазе се четири цела броја \(N, A, B, C\): број куглица у џаку и редом бројеви куглица извучени у првој (до прве црвене куглице), другој (до прве зелене) и трећој (до прве плаве) фази трика.

Број извучених куглица укључује и последњу. На пример, ако су у првој фази извучене две зелене, плава, и на крају једна црвена куглица, \(A\) је \(4\).

Опис излаза

Уколико постоје бројеви \(R, G, B\) такви да су догађаји описани у задатку могући уколико је у џаку на почетку било \(R\) црвених, \(G\) зелених и \(B\) плавих куглица, у првој линији стандардног излаза исписати moguce, и у другој линији исписати бројеве \(R\), \(G\) и \(B\).

У супротном, у јединој линији стандардног излаза исписати nemoguce.

Пример 1

Улаз

10 3 4 2

Излаз

moguce
5 3 2

Објашњење

Ако је у џаку било пет црвених, три зелене и две плаве куглице, једна могућност је да се трик одвијао на следећи начин: прво су извучене две плаве па црвена куглица, у другој фази црвена, плава, црвена па зелена, и у трећој зелена па плава куглица.

Пример 2

Улаз

5 5 5 5

Излаз

nemoguce

Објашњење

Ако су у првој фази извучене све куглице, можемо закључити да џак садржи тачно једну (последњу) црвене боје. Слично можемо закључити да постоји тачно једна плава и једна зелена куглица. Како постоји пет куглица, овакав низ догађаја није могућ.

Ограничења

Тест примери су подељени у три дисјунктне групе: