Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Зовете се Патрик Бајтмен. Имате двадесет и седам година. Бринете о себи балансираном дијетом, строгим режимом тренинга. Ујутру, ако вам је лице надувено, ставићете ледену маску док радите задатке из програмирања. Можете да их урадите хиљаду тренутно…

Радите у једној програмерској фирми, и желите да стигнете до врха, самог врха. Хијерархија фирме је у облику стабла, односно свака особа, сем директора, има тачно једног надређеног. У фирми ради \(N\) особа и оне су нумерисане од \(1\) до \(N\). За сваку особу знате њиховог надређеног, сем особе \(1\), која представља директора.

Опседнути сте визит картама и зато пратите куда оне пролазе кроз компанију. Одавно сте приметили да оне увек иду уз хијерархију, односно на горе (особа је увек даје свом надређеном). Тачно \(M\) визит карти ће бити пуштено у циркулацију и за сваку знате у ком минуту ће се то десити, као и која особа ће то урадити.

Све особе које тренутно поседују нечију визит карту проследиће је наредног минута свом надређеном. Прецизније, уколико се нека визит карта у минуту \(t\) налази код особе \(a\), у минуту \(t+1\) налазиће се код особе која је надређена особи \(a\). Ако се та визит карта налази код шефа, он ће је склонити у своју колекцију, на безбедно. Уколико некој особи (укључујући директору) у истом тренутку стигне више од једне визит карте, та особа ће узети неке две визит карте, упоредити их и обе бацити у ђубре. То ће понављати докле год му не остане највише једна визит карта. На пример, ако у тренутку \(t\) некој особи стигне \(5\) визит карти, та особа ће прво узети две, упоредити их, па бацити, и онда поново то урадити са следеће две карте. Преосталу визит карту проследиће надређеном у тренутку \(t+1\). У случају да јој је стигло \(4\) визит карте, након поређења јој не би остала ни једна, па не би имала шта да проследи.

Вас, Патрика Бајтмана, занима колико визит карти је бачено у ђубре. Зашто? Зато што сте ви србијански психо.

Опис улаза

У првом реду стандардног улаза налазе се два цела броја \(N\) и \(M\) - број особа у фирми и број визит карти које ће бити у циркулацији.

У другом реду стандардног улаза налази се низ целих бројева \(p_2, p_3, \ldots, p_N\) дужине \(N-1\), где \(p_i\) представља ознаку особе која је надређена особи \(i\).

Наредних \(M\) линија садрже по два цела броја \(t_i\) и \(v_i\) - минут у којем се појавила \(i\)-та визит карта и ознака особе код које се појавила. И ова визит карта се рачуна у карте које су стигле код особе \(v_i\) у тренутку \(t_i\).

Опис излаза

У јединој линији стандардног излаза исписати цео броj који представља број визит карти које су бачене у ђубре.

Пример 1

Улаз

6 6
1 2 2 2 4 
3 6
7 3
7 5
8 5
7 1
4 4

Излаз

4

Објашњење

Прва и шеста визит карта ће се наћи у исто време код особе \(4\) и оне ће се одбацити. Слично, друга и трећа визит карта ће се наћи код особе \(2\) и онда ће их одбацити. Четврта и пета визит карта ће неометано доћи до директора.

Пример 2

Улаз

5 10
1 1 1 1 
4 4
3 3
3 4
2 2
2 3
2 4
1 2
1 3
1 4
1 5

Излаз

8

Објашњење

Прва визит карта неометано стиже до директора. Друга и трећа визит карта стижу код директора у тренутку \(4\) и он их одбацује. Четврта, пета и шеста карта стижу код директора у тренутку \(3\) и он узима две насумичне и одбацује их, а трећу чува за колекцију. Седма, осма, девета и десета се све одбацују, стижу у тренутку \(2\).

Ограничења

Тест примери су подељени у пет дисјунктних група: