Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Комисија је за ово такмичење поново спремила чудан уређај и наизглед бескорисна питања о њему: идеалну гумену лоптицу и стазу по којој се она котрља. Стазу ћемо посматрати као праву линију, где лоптица почиње на позицији \(0\), крећући се брзином 1 у десно, ка позитивним позицијама (дакле, након једне секунде ће бити на позицији 1, након две на позицији 2, …).

Да би стаза била занимљивија, на њој се налази \(N\) зидова на позицијама \(X_i\) и стабилностима \(S_i\). Када лоптица удари у зид, одбија се и почиње да се креће у супротном смеру. Како је лоптица идеална, наставиће да се креће истом брзином \(1\). Након судара, стабилност зида се смањује за \(1\), и ако се смањила на \(0\), тај зид нестаје.

Комисију интересује програм који ће, за дате позиције и стабилности зидова, одредити колико ће времена проћи од почетка кретања лоптице до последњег судара са зидом.

Опис улаза

У првом реду дат је један природни број, број зидова \(N\). У наредних \(N\) редова су дата по два цела броја \(X_i, S_i\), редом позиција и стабилност \(i\)-тог зида.

Опис излаза

У једином реду излаза је потребно исписати број секунди од почетка кретања лоптице до последњег судара са зидом. Како овај број може бити веома велик, испишите његов остатак при дељењу са \(10^9 + 7\).

Пример 1

Улаз

3
2 7
-1 1
-3 1

Излаз

18

Објашњење примера

Куглица почиње на позицији \(0\), и за две секунде удара у зид на позицији \(2\), чија стабилност се смањује на \(7-1 = 6\). Одбија се и креће у десно, и након три секунде се судара са зидом на позицији \(-1\), који након судара нестаје. Даље се куглица креће три секунде десно, па пет секунди лево, и када се одбије од зида на \(-3\) тај зид нестаје. Коначно, креће се још пет секунди до зида на позицији \(2\), што је последње одбијање јер након њега више нема зидова на путањи лоптице.

Укупан број секунди од почетка је \(2 + 3 + 3 + 5 + 5 = 18\).

Пример 2

Улаз

2
10000000 1234567
-10000000 12345678

Излаз

669654326

Ограничења:

Примери су подељени у четири дисјунктне групе: