Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Јаков скупља сличице за албум. У овој ексклузивној колекцији постоји \(N\) различитих врста сличица које је могуће скупити и на њима су насликани различити природни бројеви од \(1\) до \(N\). Свака од тих \(N\) врста сличица је одштампана у више примерака. Јаков је до сада већ скупио \(N\) сличица, а на свакој од њих је написан број \(2\) (тј. Јаков је скупио \(N\) примерака врсте сличице са бројем \(2\)).

Срећом по Јакова он може да размењује своје сличице са друштвом. Међутим, правила размене су строга. Два друга могу да размене сличице само уколико је највећи заједнички делилац бројева нацртаним на њима строго већи од \(1\). Када се размени са неким, Јаков више нема сличицу коју је дао, али може да користи сличицу коју је управо добио за друге трампе. Јаков се пита колико највише различитих врста сличица може скупити након свих размена?

Јаков се такође пита и колико би сличица успео да скупи за неке друге вредности броја \(N\). Потребно је одговорити на \(Q\) оваквих питања. Упити су независни, тј. на сваки се посебно одговара и за сваки од упита, Јаков на почетку има \(N\) сличица са вредношћу \(2\). ## Опис улаза Прва линија стандардног улаза садржи цео позитиван број \(Q\) - број упита на које је потребно дати одговор. У наредних \(Q\) линија дат је по један цео позитиван број \(N\) - број различитих сличица у колекцији. ## Опис излаза На стандардни излаз је постребно исписати \(Q\) линија - у \(i\)-тој од њих одговор на \(i\)-ти упит. ## Пример

Улаз

2
5
7

Излаз

2
4

Објашњења примера

У првом упиту, постоји \(5\) различитих врста сличица у колекцији, а Јаков је до сада скупио \(5\) сличица са бројем \(2\). Од тих \(5\) сличица на којима је написан број \(2\), може једну да размени за сличицу са бројем \(4\). На крају, Јаков ће имати \(2\) различите врсте сличица и то са бројевима \(2\) и \(4\). Приметите да он има укупно \(2\) различите врсте, иако има \(4\) примерка сличице на којој је написан број \(2\).

У другом упиту, постоји \(7\) различитих врста сличица у колекцији, а Јаков је до сада скупио \(7\) сличица са бројем \(2\). Потом размени једну од њих за сличицу са бројем \(4\), а две за две сличице са бројем \(6\). Коначно, он може да размени једну сличицу са бројем \(6\) за сличицу са бројем \(3\). На крају, Јаков ће имати \(4\) врсте сличица и то са бројевима \(2\), \(3\), \(4\) и \(6\).

Ограничења

Тест примери су подељени у 5 дисјунктних група: