Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Гласа се за границу за пролаз на државно такмичење из атлетике. Сви чланови комисије ће написати на папирић неки број, који ће потом убацити у кутију за гласове. Граница ће се одредити тако што ће се узети медијана свих гласова који су убачени у кутију.

Када је најпопуларнији члан комисије Маркос, познатији као „бог и батина“ дошао да гласа, приметио је да нико не обраћа пажњу на кутију са гласовима. Одлучио је да, након што остатак комисије гласа, дође и провири у кутију, открије шта су остали чланови комисије гласали и затим напише онолико гласова колико је минимално потребно да граница буде баш број \(X\) који је он замислио.

Посматрамо \(Q\) сценарија где је у \(i\)-том сценарију број који је Маркос замислио \(B[i]\). Помозите Маркосу да за сваки сценарио открије колико минимално гласова мора да убаци у кутију за гласове. Гласови који су већ били у кутији су дати низом \(A\), дужине \(N\).

Опис улаза

У првом реду стандардног улаза се налазе два позитивна цела броја \(N\) и \(Q\).

У другом реду се налази низ целих бројева \(A\).

У трећем реду се налази низ целих бројева \(B\).

Опис излаза

За сваки сценарио исписати решење у новом реду.

Пример 1

Улаз

5 3
1 3 5 7 9
5 7 10

Излаз

0
1
5

Објашњења примера

У првом сценарију медијана је већ 5 те је одговор 0. У другом сценарију Маркос може да убаци глас са бројем 8 да би медијана постала 7 те је одговор 1. Коначно, у трећем сценарију, неопходно је да Маркос убаци још најмање пет гласова са бројем 10 или више, да би медијана постала 10, те је одговор 5.

Ограничења

Тест примери су подељени у четири дисјунктне групе:

Напомена

Нека је дат низ \(A\) са \(N\) чланова. Као медијана овог низа се узима члан који би се нашао у средини када би се низ \(A\) сортирао. Формалније, нека је \(A^\prime\) низ који се добија када се низ \(A\) сортира. Нека је \(A^\prime\) индексиран од \(1\). Медијана низа \(A\) се дефинише као елемент \(A^\prime[\lfloor\dfrac{N}{2}\rfloor + 1]\). На пример, уколико је \(A = [5,7,3,6]\), низ \(A^\prime\) би био \([3,5,6,7]\), а медијана би имала вредност \(6\).