Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Миладин просто не може да верује колико се угојио. Није веровао својој ваги, па је купио нову. Али онда није веровао ни новој ваги, па је купио још једну. Овај процес се наставио док коначно није имао \(N\) вага у свом поседу. Тада је одлучио да мора на објективан начин проверити да ли су у праву његове ваге или он.

Поређао је све своје ваге у један низ, тако да за вагу која је \(i\)-та слева кажемо да има индекс \(i\). Након тога, за сваку вагу сазнао је које тежине она може да измери. Прецизније, за свако \(i\), сазнао је да вага са индексом \(i\) може да измери тежине између \(d_i\) и \(u_i\), укључујући и њих (за остале тежине избацује грешку).

За своје даље прорачуне, потребни су му одговори на \(M\) питања облика:

Помозите Миладину са овим прорачунима како би се што пре пребацио на салате.

Опис улаза

У првом реду стандардног улаза налазе се два цела броја \(N\) и \(M\) - број ваги које је прикупио и број питања на које му је потребан одговор.

Линија \(i\) од наредних \(N\) линија садржи \(2\) цела броја \(d_i\) и \(u_i\) - доњу и горњу тежинску границу коју може да измери вага са индексом \(i\).

Наредних \(M\) линија садрже по три цела броја \(l_i\), \(r_i\) и \(x_i\), тим редом - описе питања.

Опис излаза

На стандардни излаз исписати одговоре на питања истим редом као што су дата, сваки у свом реду.

Пример 1

Улаз

3 4
21 34
100 100
56 78
2 3 25
1 2 100
1 3 50
2 3 70

Излаз

0
1
0
1

Објашњење

Пример 2

Улаз

8 5
1 2
4 7
7 12
1 8
7 7
4 6
6 9
9 10
2 6 6
4 6 7
5 8 12
1 8 10
2 7 7

Излаз

3
2
0
2
5

Објашњење

Ограничења

Тест примери су подељени у пет дисјунктних група: