Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Познати ТВ кувар Епирка планира следећу сезону своје емисије, у којој ће снимити \(N\) емисија о јелима \(X_1, X_2, \dots, X_N\) (не неопходно различитим – могуће је да снима више емисија о истом јелу). Ради једноставности, представићемо ова јела бројевима (исто од \(1\) до \(N\)): ако је \(X_i = x\), \(i\)-та емисија ће бити о јелу \(x\).

На располагању му је \(N\) рецепата \(Y_1, Y_2, \dots, Y_N\), исто представљени бројевима. Пошто емисија мора бити занимљива, нису довољни рецепти, већ и сценарио: смислио је (исто) \(N\) сценарија \(Z_1, Z_2, \dots, Z_K\), где \(Z_i = z\) значи да се \(i\)-ти сценарио може користити за емисију у којој ће правити јело \(Y_{z}\).

Након што је пописао емисије, јела и рецепте, интересује га на колико начина може да почне снимање, односно на колико начина може да изабере емисију \(i\) и сценарио \(j\) о рецепту за одговарајуће јело. Другим речима, интересује га број уређених парова \((i, j)\), за које важи \(X_i = Y_{Z_j}\).

Опис улаза

Први ред стандардног улаза садржи један природан број \(N\): број емисија, рецепата и сценарија.

Други ред садржи \(N\) природних бројева \(X_1, X_2, \dots, X_N\), где је \(X_i\) јело о ком ће снимити \(i\)-ту емисију.

Трећи ред садржи \(N\) природних бројева \(Y_1, Y_2, \dots, Y_N\), где је \(Y_ј\) јело које се прави по \(ј\)-том рецепту.

Четврти ред садржи \(N\) природних бројева \(Z_1, Z_2, \dots, Z_N\), где је \(Z_k\) рецепт који се користи у \(k\)-том сценарију. Сценарији су индексирани почев од 1.

Опис излаза

На стандардни излаз је потребно исписати један цео број: број начина на које је могуће изабрати емисију и сценарио, тако да рецепт који одговара том сценарију прави јело о ком ће емисија бити.

Пример 1

Улаз

4
1 1 4 3
3 1 3 4
1 3 2 2

Излаз

6

Објашњење

Ако се одлучи за прву епизоду, правиће јело \(1\), које се прави само по другом рецепту. За тај рецепт постоје два могућа сценарија: трећи и четврти.

Слично, другој епизоди одговарају трећи и четврти сценарио.

Трећа епизода је о јелу \(4\), за које нема на располагању ниједан сценарио.

Четврта епизода је о јелу \(3\), које се прави по првом и трећем рецепту. За први рецепт има спреман сценарио \(1\), а за други сценарио \(2\), тако да и за ову епизоду има на располагању два сценарија.

Дакле, укупно има \(2 + 2 + 0 + 2 = 6\) опција.

Пример 2

Улаз

5
1 1 1 1 1
2 1 5 5 5
2 1 2 3 3

Излаз

10

Ограничења

Тест примери су подељени у пет дисјунктних група: