Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Programozó Peti nagyon szereti a geometriát, amikor felnő geometriával szeretne majd foglalkozni. Kedvenc alakzatai a kör és a háromszög. Még matematikatanárának is eldicsekedett, hogy kitalált egy új fogalmat: körháromszög. Ez egy olyan háromszög, amely köré kört rajzolhatunk. Azt a választ kapta, hogy ez butaság, hiszen minden háromszög köré rajzolhatunk kört. Peti gyorsan kijavította magát, és úgy döntött, hogy a körháromszög legyen olyan kör, amelynek három szöge van. Erre azt a választ kapta, hogy hagyja a matematikát inkább foglalkozzon valami könnyebbel, pl. programozással.

Felhasználva maradék kreativitását Peti kigondolta a tökéletes definíciót: A körháromszög olyan háromszög, melynek a csúcsait a koordináta síkban egész számú koordináták adják meg, és a köré írható körének középpontja is egészszámú koordinátákkal adott ebben a síkban. Legyen – mondta a tanár.

Adott \(N\) különböző, egészszámú koordinátákkal adott pont, valamint az \(R\) természetes szám. Meghatározni, hány olyan körháromszöget határoznak meg ezek a pontok, amelyek köré írható körének sugara \(R\) .

Bemenet

A szabványos bemenet első sorában két egész szám: \(N\) és \(R\) található. Ezek a pontok számát és az adott sugár hosszúságát képviselik. A következő \(N\) sor mindegyikében két-két egész szám, \(x_i\) és \(y_i\) áll. Ezek a megfelelő pontok koordinátái.

Kimenet

A szabványos bemenet első és egyetlen sorában kiíratni a megadott pontok által alkotott körháromszögek számát, amelyek sugara \(R\).

1. példa

Bemenet

7 5
0 0
8 0
0 6
-5 0
0 -5
-4 3
-8 6

Kimenet

3

2. példa

Bemenet

4 1
100000 99999
99999 99998
99998 99999
99999 100000

Kimenet

4

A példa magyarázata

Az első példában a körháromszögek, melyek sugara \(5\) a következők: \(\{ (0,0), (8,0), (0,6) \}\), \(\{ (0,0), (0,6), (-8, 6) \}\) és \(\{ (-5,0), (0,-5), (-4,3) \}\). A második tesztpéldában bármely három pont olyan körháromszöget határoz meg, melynek sugara \(1\).

Korlátozások

A tesztpéldákat 5 alfeladatra oszthatjuk: