Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Perica eldöntötte, hogy bejárja egész Szerbiát, külön hangsúlyt helyezve a vízesések meglátogatására. Amikor a Gostilje vízesésnél járt, megpróbálta meghatározni a víz folyását a vízesés alján.

Mint tudjuk, a vízesés magassága \(h\) méter, szélessége pedig \(n\) méter. A vízesés balról és jobbról is korlátos, tehát a víz sohasem folyik balra vagy jobbra a határain túl. Ami még érdekes, hogy a vízesésben kövek lehetnek, amelyek megváltoztathatják a víz irányát. Amikor tehát a függőleges vízsugár a kőre érkezik, szétválik, és egy része balra, másik része jobbra folyik tovább. Ha a kő a vízesés jobb vagy bal oldali határa mellett helyezkedik el, a teljes vízáram egyik irányba terelődik. Egymás mellett több kő is elhelyezkedhet. Ilyenkor a víz átirányításra kerül az egész kősorozat elejére és végére. Minden magasságszinten létezik azonban legalább egy hely, ahol nincs kő, így a víz biztosan tud haladni a vízesés alja irányába.

Formálisan a vízesést kezelhetjük \(h \times n\) bináris mátrixként, amelyben minden mező vagy átjárható, vagy követ tartalmaz. A sorindexek kezdőértéke 1 úgy, hogy az első sor a mátrix tetején, а \(h\)-dik sor pedig a mátrix alján található. A vízáram értéke minden oszlop tetején 1. A víz minden oszlopban áramlik lefelé mindaddig, amíg kőnek nem ütközik. Ha kővel találkozik a vízáram két egész szám értékű részre oszlik. Fele jobbra, fele balra halad. Ha a vízáram értéke páratlan, a felmaradt egyes balra vagy jobbra halad a következő szabály szerint:

Amennyiben a mátrix sorában több egymásután következő nulla (több egymást követő kő) van, akkor a teljes vízáram a blokk felett két részre oszlik. Egyik fele a blokk melletti első hely irányába balra, a másik fele az első hely irányába jobbra halad. A felmaradt egyes szabálya itt is érvényes. Ha a sor páratlan, a felmaradt egyes balra, az első hely irányába halad, ha viszont a sor páros, a felmaradt egyes jobbra halad, a blokk melletti első szabad mező irányába. Ha a kő a vízesés bal vagy jobb oldalán helyezkedik el, a teljes vízáram az ellentétes irányba terelődik. Olyan mátrixsor nincs, ahol minden helyen nulla áll.

Perica adott nektek egy mátrixot, amely a vízesést ábrázolja. Feladatotok az, hogy meghatározzátok a vízáram értékét a vízesés alján, minden pontban.

Bemenet

A szabványos bement első sorában két érték: \(h\) és \(n\) áll, amelyek sorban a mátrix magasságát és szélességét adják meg. Minden következő, összesen \(h\) sorban \(n\) szám található a \(\{0, 1\}\) halmazból. A \(0\) azt jelenti, hogy az adott mezőben kő található, míg az \(1\) átjárható mezőt definiál.

Kimenet

A szabványos kimenet egyetlen sorában \(n\) szám jelenik meg ‒ a vízáram értéke a vízesés alján, a mátrix minden oszlopában.

1. példa

Bemenet

1 3
1 0 1

Kimenet

2 0 1

2. példa

Bemenet

3 3
1 1 0
1 0 1
0 1 1

Kimenet

0 2 1

3. példa

Bemenet

3 3
0 1 0
1 0 1
1 1 0

Kimenet

1 2 0

4. példa

Bemenet

4 5
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
0 1 1 1 0
1 0 1 0 1

Kimenet

1 0 3 0 1

5. példa

Bemenet

5 7
1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1
0 1 1 0 1 1 0

Kimenet

0 2 1 0 2 2 0

Magyarázatok

Az első példában egyetlen sor van, és annak közepén a kő. Mivel páratlan sorról van szó, a középen haladó vízáram balra terelődik.

A második példában az első sor után \([1, 2, 0]\) az áramok értéke, mert a víz a harmadik oszlopból balra terelődik, mert az a kő a jobb oldalon van. A második sor után az áramok értéke \([2, 0, 1]\), mert a két egyes középen ketté válik. Végül a harmadik sor után a vízáramok értéke \([0, 2, 1]\), mert az áram a széléről az ellentétes irányba terelődik.

A harmadik példában az áramok értéke a sorok után:

0 3 0
1 0 2
1 2 0

A negyedik példában az áramok értéke a sorok után:

2 0 2 0 1
2 1 0 0 2
0 3 0 2 0
1 0 3 0 1

Az ötödik példában az áramok értéke a sorok után:

1 1 1 4 0 0 0
1 0 4 0 2 0 0
1 3 0 0 0 3 0
2 0 0 2 1 0 2
0 2 1 0 2 2 0

Korlátozások

A tesztpéldák 5 független csoportba oszthatók: