Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Épp az imént fejeződött be az ismert tv műsor, a Noxcrew Gameshow harmadik köre. Kedvenc háromtagú csapatotok az Álmodozó Iparosok 2:1 arányban vesztésre, és kiesésre állnak. A következő játékot, a Sprint 4-et ezért meg kell hogy nyerjék.

A Sprint 4 olyan futóverseny, amely \(N-1\) szakaszból áll, amelyekben két versenyző fut a számegyenesen, és sebességük legfeljebb \(1\). A futóverseny kezdetén a versenyzők pozíciója \(a_0\) és \(b_0\). Az \(i\)-edik versenyszakaszban a versenyzőknek a pillanatnyi pozíciójukból \(a_i\) és \(b_i\) pozícióba kell érniük. Akkor tekinthetjük, hogy megtették az \(i\)-edik szakaszt, amikor \(a_i\) és \(b_i\) pozícióban helyezkednek el valamilyen sorrendben (nem fontos melyik versenyző melyik pozícióban van). Amikor az adott szakasz befejeződik, azonnal kezdődik a következő, és a versenyzők megindulnak a következő cél felé. A verseny akkor fejeződik be, amikor kész az \(N-1\)-edik szakasza a versenynek.

A verseny kimenetele bizonytalan, ezért az Iparosok a ti segítségeteket kérik. Feladatotok az, hogy meghatározzátok a legrövidebb időt ahhoz, hogy befejezzék a versenyt.

Bemenet

A bemenet első sorában az \(N\) természetes szám, az \(a\) és \(b\) sorozatok hossza áll.

A következő sorokban az \(a_i\) és \(b_i\) természetes számok állnak, amelyek az \(i\)-edik szakasz célpozícióit képviselik.

Kimenet

Kimeneten egyetlen szám jelenjen meg: a legrövidebb idő, amely alatt a versenyt befejezhetik.

Korlátozások

A tesztpéldák 4 független csoportba oszthatók:

Példák

1. példa

Bemenet

5
1 5
6 2
3 7
8 4
5 8

Kimenet

4

Magyarázat

A verseny első 3 szakaszában mindkét versenyző jobbra kell hogy lépjen egy hellyel. Az utolsó szakaszban az első versenyzőnek jobbra kell egy hellyel lépnie (\(4\rightarrow5\)), míg a második versenyző a helyén marad a \(8\) számú pozíción.